O firmie

Krótka historia działalności ROLKO Polsko-Francuskiej Spółki z o.o. w Kiełczewie

ROLKO Polsko-Francuska Spółka z o.o. w Kiełczewie powstała w 1994 roku. Kapitał zakładowy w chwili obecnej wynosi 1.650.000,-zł. Spółka zajmuje się głównie produkcją podłoża (kompostu) do produkcji pieczarek. Zdolność produkcyjna wynosi 1 000000 - 1 200 000 sztuk kostek podłoża pasteryzowanego /II faza/ i 21 600 ton podłoża "zielonego" /I faza/.

W procesie technologicznym wykorzystywane są surowce odpadowe tj.; słoma, pomiot drobiowy, obornik koński, fosfogips lub reagips, które poddawane są moczeniu, mieszaniu, napowietrzaniu procesom fermentacji oraz pasteryzacji w temperaturach 48 - 85°C. Uzyskany w ten sposób kompost mieszany jest z grzybnią pieczarki, formowany w kostki i pakowany w folię. Tak przygotowany kompost trafia do producentów pieczarek.


Zaopatrujemy w kompost do uprawy pieczarek ponad 140 producentów, przede wszystkim z województwa wielkopolskiego. Słomę używaną do produkcji kompostu pozyskujemy od miejscowych rolników, spółek i spółdzielni. W naszym przedsiębiorstwie przetwarzamy także ok. 12500 tys. ton pomiotu kurzego, będącego uciążliwym odpadem ferm w pełnowartościowy produkt – kompost pod uprawę pieczarek.

Współpracujemy także z niżej wymienionymi zakładami: Dolina Nidy - fosfogips, Wytw. Wyrobów Foliowych FOLPLAST Kościan - folia, KOMPOSTPAL S.J. Spytkówki - folia.

Grzybnię pieczarki sprowadzamy z firm EUROMYCEL z Francji, AMYCEL z Holandii, Kanmycel, Spyra oraz Dewmycel z Polski.

Spółka posiada majątek własny w postaci terenu o pow. 5,4 ha zabudowanego budynkami produkcyjnymi i pomocniczymi, płytami betonowymi z nadmuchem powietrza oraz maszyny i urządzenia technologiczne o łącznej wartości 2 mln zł. Spółka na dzień dzisiejszy zatrudnia 36 osób a kieruje nią pan Włodzimierz Przydróżny, który pełni funkcję Prezesa Zarządu od początku jej istnienia.